Preiļu galvenā bibliotēka no 23. aprīļa līdz 15. maijam aicina ikvienu interesentu piedalīties konkursā „Preiļu galvenās bibliotēkas logo”

19.04.2007.
KONKURSA
„Preiļu galvenās bibliotēkas logo”
NOLIKUMS


Konkursa mērķis:  Izveidot Preiļu galvenās bibliotēkas (Preiļu GB) logo, lai veicinātu bibliotēkas  atpazīstamību un vienotu vizuālo stilu.


Konkursa uzdevums: noskaidrot atbilstošāko, mākslinieciski spilgtāko bibliotēkas logo, noteikt konkursa uzvarētāju, balvas saņēmēju.


1. Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens ar radošu ideju.
2. Katrs konkursa dalībnieks drīkst iesūtīt, iesniegt vairākus logo variantus.
3. Logo jāatspoguļo institūcijas būtība, aktualitāte, saikne starp tradicionālo un mūsdienu bibliotēku.
4. Darbs izpildāms melnbaltā un krāsu variantā uz A4 formāta lapām.
5. Konkursa uzvarētājs saņems naudas prēmiju – 50 Ls
6. Konkursam iesniegtos darbus izvērtēs Preiļu GB vērtēšanas komisija un pieaicinātie eksperti.
7. Papildu informāciju var saņemt sazinoties ar Preiļu GB vadītāju Ināru  Batarāgu puce@axel.lv, tel. 5381228, m.t. 26819391
8. Darbi konkursam iesniedzami personīgi vai pa pastu Preiļu galvenā bibliotēka, Kārsavas iela 4, vai pa e-pastu puce@axel.lv
9. Iesniegšanas termiņš 15. maijs.
10. Labākie darbi tiks publicēti Preiļu GB mājas lapā www.preilubiblioteka.lvKonkursu organizē Preiļu GB
T./f. 5381228, m.t. 26819391

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2007.