Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par „DocLogix 2007 licenču iepirkumu”

19.04.2007.


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par „DocLogix 2007 licenču iepirkumu”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 20 M.
Paredzamā līgumcena – līdz Ls 2500.00 (ar PVN 18%).
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.04.2007.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Papildus informācija –Domes IT centra vadītājs Juris Erts, tālr.5322198, 29419475.
Pēc pieprasījuma, tiek sniegta papildus informācija un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2007.