SIA „Preiļu saimnieks” paziņojums

18.04.2007.


  Saskaņā ar SIA „Preiļu saimnieks” valdes sēdē (sēdes protokols Nr.4) paredzētajām izmaiņām apmaksā par siltumenerģiju, paziņojam, ka no 2007. gada 1. jūnija tiek noteikta jauna kārtība maksai par apkuri Preiļu novada iedzīvotājiem.
  No 1. jūnija tiks noteikta dalītā apkures maksa. Vasaras laikā no jūnija līdz septembrim tiks aprēķināta maksa par apkuri pēc tarifa 0,30 Ls/m². Apkures sezonā no novembra līdz martam tiks aprēķināta faktiskā maksa par apkuri saskaņā ar siltumskaitītāja rādītājiem un samazināta par vasaras laikā aprēķināto tarifu 0,30 Ls/m².
Maksa par apkuri oktobra un aprīļa mēnešos tiks noteikta pēc faktiskās siltumenerģijas patēriņa.
  Ja kādā no apkures sezonas mēnešiem maksa par apkuri būs mazāka par 0,30 Ls/m², tad starpība starp faktisko mēneša maksu un 0,30 Ls/m² tiks pārnesta uz nākamo aprēķina mēnesi.

SIA „Preiļu saimnieks” valde

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2007.