Tiek uzsākta biznesa inkubatora izveide jaunajiem uzņēmējiem

18.04.2007.

    


Tiek uzsākta biznesa inkubatora izveide jaunajiem uzņēmējiem


  Preiļu novada dome ir uzsākusi Interreg III B projekta Nr. S IV – 099 “Jauno uzņēmēju aktivitātes un prasmju attīstīšana, izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (Promoting Youth Entrepreneurship and Sociability Through Joint Networking and Strategy in Remote Border Areas of Latvia, Belarus and Lithuania /YES) realizāciju. Interreg ir Eiropas kopienas inciatīva, kas ir orientēta uz Baltijas jūras reģiona valstu pierobežas teritoriju sadarbības projektiem. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), lai veicinātu reģionālo ekonomisko un sociālo attīstību un kaimiņvalstu robežreģionu sadarbību.
  Līgums par projekta finansējumu tika noslēgts 2007. gada 17. janvārī, un tas tiks īstenots 12 mēnešu laikā. Projekta partneri ir Glubokoje rajona padome (Baltkrievija) un Zarasai rajona pašvaldības administrācija (Lietuva). Projekta kopējās izmaksas ir 400 000 EUR. 120 000 EUR – projekta realizācijai Latvijā, no tiem 90 000 EUR ERAF piešķirtais finansējums un 30 000 nacionālais līdzfinansējums, no tā 12 000 EUR – Valsts un 18 000 EUR Preiļu novada domes līdzfinansējums.
  Projekta mērķis ir biznesa inkubatora izveide jaunajiem uzņēmējiem, lai uzlabotu sociāli ekonomisko situāciju iesaistītajās teritorijās stimulējot vietējo jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, uzņēmēja prasmju un sociālās aktivitātes paaugstināšanu, ideju ģenerēšanu u.c., lai viņus motivētu darboties tepat un mazinātu aizplūšanas tendenci uz lielākām pilsētām un ārzemēm. Biznesa inkubatora atrašanās vieta ir Preiļu valsts ģimnāzijas piebūves 3.stāvs (Kooperatīva iela 6). Jaunajiem uzņēmējiem pirmajā gadā biznesa inkubators piedāvās maksimālu atbalstu veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai – telpas, juridisko adresi, informāciju, ekspertu konsultācijas, grāmatvedības un juridiskos pakalpojumus, komunikāciju un sakaru iespējas. Biznesa inkubatora telpu renovācija tika uzsākta šī gada janvāra beigās un tiek plānots, ka remontdarbi varētu tikt pabeigti šī gada septembrī.
  Projekta ietvaros tiks izstrādāta arī vienota starprobežu attīstības un sadarbības stratēģija 2010, kas veicinās tālāku Zarasai, Glubokoje un Preiļu pašvaldību sadarbību. Papildus baltkrievu partneri projekta ietvaros iepazīsies ar Eiropas Savienības valstu (Lietuvas un Somijas) pieredzi tradicionālās un jauniešu uzņēmējdarbības jomā – kā tiek veidoti un realizēti vietējās ekonomikas attīstības plāni uz biznesa inkubatoru bāzes.

Mārīte Stupāne,
YES projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.