Uzņēmumu gada pārskatus VID gaida līdz 2.maijam

17.04.2007.Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta


Latgales reģionālā iestādeRīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ 


16.04.2007.Uzņēmumu gada pārskatus VID gaida līdz 2.maijamVID Latgales reģionālās iestāde atgādina, ka Latvijā reģistrētiem komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām (kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā pārsniedz 45000 latu), kā arī Latvijā reģistrētām Eiropas komercsabiedrībām jāiesniedz gada pārskats par 2006.gadu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc sabiedrības reģistrācijas vietas.

Kritēriji


Termiņš


Atzinuma sniedzējs


Ja nepārsniedz 2 no šādiem kritērijiem:
– bilances kopsumma – 100 000 latu;


– neto apgrozījums – 200 000 latu;


– vidējais darbinieku skaits – 25


2.maijs


Gada pārskatu pārbauda un sniedz savu atzinumu dalībnieku sapulcē ievēlēts revidents


Ja nepārsniedz šādus kritērijus:– bilances kopsumma – 1 000 000 latu;


– neto apgrozījums – 2 400 000 latu;


– vidējais darbinieku skaits – 250


2.maijs


Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība


Ja pārsniedz šādus kritērijus:– bilances kopsumma – 1 000 000 latu;


– neto apgrozījums – 2 400 000 latu;


– vidējais darbinieku skaits – 250


31.jūlijs


Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība


Koncerna mātes sabiedrība


31.jūlijs


Gada pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidentiVienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu par 2006.gadu ir jāiesniedz arī Uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija.Par savlaicīgu gada pārskata neiesniegšanu piemēro naudas sodu no Ls 100 līdz Ls 150.Ingrīda Geriņa


VID LRI Biroja priekšniece


t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.