Preiļu novada dome izsludina iepirkumu par projekta koordinatora pienākumu pildīšanu Līvānu pašvaldībā

15.02.2007.


Projekts: Nr. VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā”Projekta kopējās izmaksas: 244 854,08 LVL
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši
Projektā iesaistītie partneri: Preiļu novada dome (vadošais partneris), Krāslavas novada dome, Līvānu novada dome, Dagdas pilsētas dome
Galvenie veicamie pienākumi un prasības:


• Projekta koordinators Līvānu pašvaldībā – galvenie uzdevumi projektā – projekta ieviešanas koordinēšana Līvānu pašvaldībā, būvniecības eksperts;
• Nodrošināt projekta ieviešanu savas pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši definētajām aktivitātēm (projekta vadību, dalītās vākšanas punktu konteineru laukumu ierīkošanu, konteineru iegādi un uzstādīšanu, publicitātes pasākumu veikšanu)
• Atbilstoša pieredze, ES projektu vadīšanas pieredze;
• Sagatavot un iesniegt Projekta vadītājam visas nepieciešamās projekta atskaites, arī pēc ieviešamā projekta termiņa noslēgšanās;
• Veikt citus pienākumus projekta ietvaros saskaņā ar Projekta vadītāja norādījumiem;
• Darba apjoms – 12 mēneši no projekta uzsākšanas sākuma.


Pretendenta iesniedzamie dokumenti līdz 21.02.2007 plkst. 16.00 Preiļu novada domes kancelejā: CV, ja juridiska persona – reģistrācijas apliecības kopija.
Paredzamā līgumcena: 3722,76 LVL / mēnesī.


Papildus informācija, iepazīšanās ar projekta pieteikumu: Preiļu novada domē, pie izpilddirektora, tel.:53 07322

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2007.