Veic iepirkuma procedūru par mājas energopases izstrādi „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”

13.04.2007.


 Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par mājas energopases izstrādi „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”, saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumā atrunātajām prasībām.
      Identifikācijas Nr. – Preiļu novada dome 2007/ 19 M.
      Iepirkuma procedūra – Iepirkums no Ls 1000.0 līdz 10000.0
      Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 20.04.2007.g. līdz plkst.12.00.
      Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00 – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām.
Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Iepirkuma procedūras PND 2007/19 M Nolikuma ar pielikumiem saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2007.