Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu tehniskā projekta izstrāde objektam „Preiļu Valsts Ģimnāzijas sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve”

11.04.2007.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 15 M3. Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde objektam „Preiļu Valsts Ģimnāzijas sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 0


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


_____________


___________________________ 


 


 


 


7. Lēmuma pieņemšans datums : 11.aprīlis 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 11.aprīlis 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs IvanovsTālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2007.