Darba devēji var pieteikties skolēnu nodarbināšanai vasarā

11.04.2007.


  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) apstiprinājusi šā gada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma kārtību. Vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem vecumā no 13 gadiem, kā arī pusaudžiem ar speciālām vajadzībām, ja viņu darba vietai nav nepieciešams speciāls pielāgojums, NVA šovasar piedāvās iespēju strādāt algotu darbu no 15. jūnija līdz 16. augustam.
  Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma mērķis – veicināt pusaudžu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Pasākums notiek jau ceturto gadu un tiek finansēts no valsts budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Valsts maksā skolēna algu 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas, bet otru algas pusi apmaksā darba devējs. Šogad valsts skolēnu nodarbinātības pasākumam piešķīrusi 589 930 latu.
  Darba devēji, kuri sadarbībā ar NVA vēlas vasarā piedāvāt darbu skolēniem, no 19. marta līdz 20. aprīlim var pieteikties savas administratīvās teritorijas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē. Tiesības nodarbināt skolēnus ir Latvijas Republikā reģistrētai fiziskai, juridiskai personai vai arī tiesībspējīgai personālsabiedrībai, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. Darba devējam, kurš vēlas iesaistīties pusaudžu vasaras nodarbinātības pasākumā, NVA filiālē jāiesniedz pieteikums un dokumentu kopijas par darba vadītāju izglītību un profesionālo pieredzi.
  Viens skolēns tiek nodarbināts vienu mēnesi, taču dažos gadījumos, ja ļauj finansējums un pasākuma dalībnieks, kā arī viņa darba devējs vēlas turpināt sadarbību, NVA nodarbinātības laiku var pagarināt līdz pasākuma beigu termiņam.
  Skolēnu pieteikšanās NVA filiālēs sāksies 11. maijā. Reģistrējoties skolēniem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, izziņa par veselības stāvokli, un viena no vecākiem vai aizbildņiem rakstveida piekrišana pusaudža dalībai nodarbināšanas pasākumā.
  Papildu informācija NVA filiālēs, interneta mājas lapā sadaļā Darba meklētājiem.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2007.