Daugavpilī notiks tikšanās mežu īpašniekiem

11.04.2007.


 Valsts SIA
  Pils iela 17, Rīga, LV-1050, LATVIJA. Tel. +371 7221469, Fakss: +371 7214274  www.videsprojekti.lv


  11. aprīlī plkst. 11.00 Daugavpilī, viesnīcā „Hotel Dinaburg” Dobeles ielā 39 notiks tikšanās mežu īpašniekiem “Meža biomasas sagatavošana un izmantošana”, kuras laikā tiks demonstrēta filma „Meža enerģija” par meža biomasas ieguves un ciršanas atlikumu pārstrādes tehnoloģijām, ātraudzīgo kārklu un apšu kultivēšanas principiem, uzsverot gan dabas aizsardzības, gan ekonomiskos aspektus un peļņas gūšanas iespējas.


  Dalībniekiem būs iespēja arī bez maksas saņemt Latvijā pirmo publisko informācijas apkopojumu – rokasgrāmatu par enerģētisko koksni „Meža biomasas sagatavošana un izmantošana” un uzdot jautājumus nozares ekspertiem, kā arī Valsts Mežu dienesta Konsultāciju pakalpojuma centra speciālistiem.


  Tikšanās mežu īpašniekiem tiek rīkota, lai atbildētu uz jautājumu: „Ko darīt, lai savus meža īpašumus varētu apsaimniekot pēc iespējas efektīvāk?”


  Pieaugot atjaunojamās enerģijas nozīmei, šobrīd arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība meža resursu pilnvērtīgai izmantošanai. Mežizstrādes atlikumu efektīva savākšana un pārstrāde, jaunākās tehnoloģijas meža biomasas ieguvei – šie jautājumi ir svarīgi ikvienam meža īpašniekam vai apsaimniekotājam.


  Lūdzam pieteikt savu dalību pa e-pastu ilze.steina@videsprojekti.lv, telefoniem: 7215051, 7225377 vai reģistrēties mājas lapā www.videsprojekti.lv.


  Tikšanās ir bez dalības maksas un notiek Eiropas Savienības INTERREG III B projekta „Baltijas biomasas tīkls” ietvaros.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.