Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Energoaudita veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes palielināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 70, Preiļos, ES Interreg III A projekta SIII-061 „Sadarbība st

04.04.2007.1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 16 M3. Iepirkuma priekšmets: “Energoaudita veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes palielināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 70, Preiļos, ES Interreg III A projekta SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


SIA «Strasa Konsultanti »


Braslas 27/1-5, Rīga, LV-1035


3600.006. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:


7. Lēmuma pieņemšans datums : 02.aprīlis 2007.g.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 04.aprīlis 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne


Tālrunis: 5322766

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2007.