Papildus valsts tiešo maksājumu (PVTM) provizorisko aprēķinu shēma 2007. gadam (projekts)

01.04.2007.


Plānotie PVTM veidi 2007. gadā
 (2007. gadā 8 PVTM vietā tiks īstenoti 11 PVTM, jeb 2 veidu maksājumi)
  Ar ražošanu saistīti maksājumi par zīdītājgovīm, zālāju un linu sēklām, lopbarības platībām, aitu mātēm, kautiem un eksportētiem liellopiem, laukaugiem (graudaugi), kartupeļu cieti.
  Jaunie no ražošanas atdalītie maksājumi par pienu, par kautiem un eksportētiem liellopiem, par platībām, jaunajiem lauksaimniekiem.
2007. gadā tiek prognozētas sekojošas likmes
Par laukaugiem (saistītais maksājums)                                          27 Ls/ha
Par kartupeļu cieti (saistītais maksājums)                                     46 Ls/t
Par kautiem un eksportētiem liellopiem (saistītais maksājums)   22 Ls/dzīvnieku  
Par aitu mātēm (saistītais maksājums)                                          8  Ls/dzīvnieku  
Par lopbarības platībām (saistītais maksājums)                             8 Ls/ha             
Par zīdītājgovīm (saistītais maksājums)                                        88 Ls/dzīvnieku
Par pienu (atdalītais maksājums)                                                   ~23 Ls/t
Par platībām (atdalītais maksājums)                                              ~17 Ls/ha
Par kautiem un eksportētiem liellopiem (atdalītais maksājums)    ~30 Ls/dzīvnieku
Jaunajiem lauksaimniekiem                                                            +/-20 Ls /ha
  Ar ražošanu saistītais maksājums attiecas uz 2007. un turpmākajos gados saražoto vai realizēto produkciju, platībām  vai lopu skaitu.
  No ražošanas atdalītais maksājums attiecināms uz 2006. references gadā realizēto pienu, apsētajām platībām un kautajiem un eksportētajiem liellopiem un tiks izmaksāts 2007. un turpmākajos gados, neatkarīgi no pašreizējās ražošanas rādītājiem.
  PVTM par pienu lauksaimnieks turpmāk saņems tikai no ražošanas atdalīto maksājumu, ja
1) lauksaimnieks saņēmis atbalstu par 2006./2007. kvotas gada ietvaros realizēto pienu,
2) lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem,
3) lauksaimnieks līdz 2007. gada 15. jūlijam iesniedz LAD iesniegumu.
PVTM par kautiem un eksportētiem liellopiem lauksaimnieks turpmāk saņems 2 veidu maksājumus – saistīto un atdalīto maksājumu. Atdalīto maksājumu lauksaimnieks saņems tad, ja
1) lauksaimnieks saņēmis atbalstu 2006. gadā ir bijis PVTM saņēmējs par kautiem liellopiem,
2) 2007. gadā un turpmāk atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem,
3) līdz 2007. gada 15. maijam iesniedz LAD iesniegumu.
  Atbalsts pieejams par pārskata gadā realizētajiem atbilstošiem liellopiem
laika posmā no 01. 01 2006. līdz 01.03.2007. gadam un par liellopiem, kas ganāmpulkā ienākuši laika posmā no 01.01.2007. līdz 01.03.2007. un kopš ienākšanas brīža tie saglabāti ganāmpulkā vismaz 2 mēnešus.
PVTM par platībām lauksaimnieks turpmāk saņems 2 veidu maksājumus, saistīto un atdalīto maksājumu.  Atdalīto maksājumu lauksaimnieks saņems tad, ja
1) 2006. gadā ir bijis PVTM par laukaugiem, vai par kartupeļu cieti saņēmējs,
2) 2007. gadā atbilst VPM nosacījumiem,
3) līdz 2007. gada 15. maijam iesniedz LAD iesniegumu.
  Atbalsts pieejams par 2006. gadā fiksēto ha skaitu, par kuriem tika saņemts PVTM. Projektā atsevišķi tiek izdalīts Atdalītais maksājums jaunajiem lauksaimniekiem. Atbalstu varēs saņemt jaunais lauksaimnieks, kurš laika posmā no 15.05.2006. līdz 01.03.2007. gadam ir reģistrējis jaunu saimniecību un šī saimniecība (juridiska persona) 15.05.2007. piesakās uz VPM LAD. Jaunajiem lauksaimniekiem tiek piemērots īpašais gadījums, t.i., atbalstu piešķir par visiem 2007. gadā VPM atbilstošajiem ha.
  Visas iepriekš minētās izmaiņas attieksies tikai uz Papildus valsts tiešajiem maksājumiem un neskars VPM maksājumus. Tie paliks 2006. gada līmenī. MLA maksājumam tiks piesaistītas 0,2 dzīvnieku vienības, sākot no 1 ha dabiskajām pļavām, ganībām un lopbarības kultūrām apsētajām platībām.
 LAD lauksaimnieku pieteikumus uz VPM un PVTM sāks pieņemt no 2007. gada 15. aprīļa līdz 2007. gada 15. maijam.

Janīna Beča,.
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciālists

Pēdējās izmaiņas: 01.04.2007.