12. aprīlī notiks būves Rēzeknes ielā 26, Preiļos, 2. stāva telpu nomas tiesību izsole

30.03.2007.


12. aprīlī plkst. 14.00 Preiļu novada domē notiks mutiska izsole pašvaldības nekustamā īpašuma – būves Rēzeknes ielā 26, Preiļos, 2. stāva telpu nomas tiesību iegūšanai.
Iepazīties ar izsoles nolikumu un pieteikties uz izsoli varēs no 2. aprīļa Preiļu novada domes kancelejā, tālrunis 5322766.

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2007.