Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukšanas iespējas

30.03.2007.Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka
, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes un organizēšanas kārtība” 25. pielikumam „Ārstniecības iestādes, ar kurām slēdz līgumus par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu”, no 2007. gada 1. aprīļa netiks finansēts dispečerdienests šādās ārstniecības iestādēs:
1. Balvu slimnīca pārņem Viļakas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


2. Liepājas pilsētas centrālā slimnīca pārņem Priekules slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


3. Ludzas slimnīca pārņem Zilupes veselības sociālās aprūpes centra un Kārsavas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


4. Valmieras NMP pārņem Valkas slimnīcas un Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


5. Preiļu slimnīca pārņem Līvānu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


6. Rīgas ĀMPS pārņem Rīgas rajona slimnīcas un Saulkrastu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


7. Krāslavas slimnīca pārņem Dagdas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.


8. Kuldīgas slimnīca ir apvienota ar Aizputes slimnīcu, tādēļ Kuldīgas NMP dienests apkalpo arī bijušās Aizputes slimnīcas teritoriju. 


Šāda apvienošana nepieciešama, lai optimizētu neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečeru dienesta darbību, lai uzlabotu tās kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.Lai izsauktu neatliekamās palīdzības brigādi, iedzīvotāji var zvanīt uz 03 vai 112, vai arī izmantot zemāk norādītos tālruņa numurus: Rīga un Rīgas rajons


03,112


Aizkraukles rajons


03, 5133896, 5133897


Alūksnes rajons


03, 4307149


Balvu rajons


03, 4522011, 4522584


Bauskas rajons


03, 3923158


Cēsu rajons


03, 4122619


Daugavpils pilsēta un rajons


03, 5454383


Dobeles rajons


03, 3724488, 3723442


Gulbenes rajons


03, 4473603


Jelgavas pilsēta un rajons


03, 3022910, 3080288, 3080414


Jēkabpils rajons


03, 5237858


Jūrmalas pilsēta


03, 7764303, 7764403


Krāslavas rajons


03, 5622210, 5622246


Kuldīgas rajons


03, 3374003


Liepājas pilsēta un rajons


03, 3481264, 3481373

 

Aizpute – 3440487, 3448103


Limbažu rajons


03, 4021180, 4021181


Ludzas rajons


03, 5707097


Madonas rajons


03, 4821258, 4860443, 4807066


Ogres rajons


03, 5022706


Preiļu rajons


03, 5307400, 5307740


Rēzeknes pilsēta un rajons


03, 4628880


Saldus rajons


03, 3807253, 3807254


Talsu rajons


03, 3291392


Tukuma rajons


03, 3123080


Valkas rajons


03, 4722403, 4722404

 

Smiltene – 4772003, 4772303


Valmieras rajons


03, 4233116


Ventspils rajons


03, 3681052, 3624541

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.