Par atkritumu dalīto vākšanu

30.03.2007.

              


    Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, ir parakstījusi pievienošanās līgumu un ir apņēmusies līdz noteiktam periodam ieviest virkni direktīvu, tai skaitā, direktīvas par atkritumu apsaimniekošanu.
  2006. gada 16. februārī Preiļu novada dome, kā vadošais partneris, kopā ar Krāslavas novada, Līvānu novada domēm un Dagdas pilsētas domi iesniedza projekta pieteikumu izsludinātā atklātā projektu konkursa „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros.
Iesniegtais projektu pieteikums tika atzīts par atbilstošu gan administratīvajiem, gan kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
  2007. gada 13. februārī starp Preiļu novada domi kā vadošo partneri, Vides ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts līgums „Dalītas atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu. Kopējais projekta finansējums sastāda 244 854,08 LVL.
  Preiļu novads projekta realizācijai izlietos 72 717,22 LVL, no kuriem Eiropas un valsts finansējums sastādīs 53 056,76 LVL.
  Projekta mērķis ir izveidot atkritumu dalītās vākšanas punktus projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās, kā arī informēt pašvaldību iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un sniegt praktisku informāciju par dalītās atkritumu vākšanas principiem.
  Projekta ietvaros Preiļu novadā tiks ierīkoti 20 dalītās atkritumu vākšanas punkti – 18 laukumi Preiļos un pa vienam katrā pagasta centrā, izveidojot norobežotus konteineru laukumus ar cieto segumu. Katrā dalītās atkritumu vākšanas punktā tiks uzstādīts pa 4 atsevišķiem konteineriem tādiem atkritumu veidiem kā papīrs, plastmasa, stikls, sadzīves atkritumi. Konteineri tiks marķēti ar norādi par tajos uzkrājamo atkritumu veidu.
  Ja rodas situācija, kad ilgstošā laikā posmā atkritumu plūsma uz izgāztuvēm pieaug un atkritumi netiek šķiroti un nodoti otrreizējai pārstrādei, rodas cilvēces labklājības nodrošināšanai nepieciešamo resursu izsīkšana un vides kvalitātes pasliktināšanās. Līdz ar to Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus savās mājās un mājsaimniecībās sākt šķirot atkritumus.

Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes izpilddirektors

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.