Aicinām iedzīvotājus uz sanāksmi par dzīvojamo māju energoaudita rezultātiem

03.04.2007.

 


  3. aprīlī plkst. 17.00 Preiļu novada kultūras centrā notiks sanāksme par dzīvojamo māju energoaudita rezultātiem un turpmākajām aktivitātēm daudzdzīvokļu mājās, kurās šogad un iepriekšējos gados ir veikts māju energoaudits.
  Uz sanāksmi aicinām visus Mehanizatoru ielas 6b, Rancāna ielas 8, Daugavpils ielas 72, Pils ielas 10A, Celtnieku ielas 9 un Jaunās ielas 1 māju iedzīvotājus.
  2007. gada 5. marta Ministru kabineta komitejas sēdē tika izskatīta un apstiprināta Ekonomikas ministrijas izstrādātā Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programma 2007. – 2010.gadam.
  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmas mērķis ir veicināt dzīvokļu īpašnieku aktivitāti mājokļa ilgmūžības un energoresursu ekonomiskas izmantošanas jomā, vienlaikus arī netieši nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu. Programma paredz sabiedrības sociālo integrāciju – dzīvokļu īpašniekiem kopīgi pieņemot lēmumu par to īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un šīs mājas kopīpašumā esošās daļas renovāciju, dzīvokļu īpašnieku līdzdalību efektīvā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas renovācijā, nepalielinot dzīvokļu īpašnieku izdevumu slodzi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu, nodrošinot energoresursu efektīvu izmantošanu.
  Dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē jāpieņem lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanā esošās daļas renovācijas veikšanu.
  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmas pasākums „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija” sniedz valsts līdzfinansējumu – 20 % apmērā no viena renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijai energoresursu ekonomiskai izmantošanai, kas tiek veikta saskaņā ar energoauditora ieteikumiem.
Programmas īstenošana tiks uzsākta 2007. gadā.

SIA „Preiļu saimnieks”


 

Pēdējās izmaiņas: 03.04.2007.