Aprīlī Preiļos atsāks Kohēzijas fonda projektā paredzētos būvdarbus

30.03.2007.

                    


  2007. gada janvāra „Preiļu Novada Vēstīs” jau informējām novada iedzīvotājus, ka ir uzsākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros. Februāra mēnesī būvdarbu veicēji (sakarā ar grunts sasalumu) darbus pārtrauca, bet jau tuvākajā laikā līdz ar gruntsūdens pazemināšanos, darbi tiks atjaunoti.
  Esam saņēmuši Vides ministrijas vēstuli, ka Preiļiem ir iedalīti trūkstošie līdzekļi, lai varētu uzsākt arī 2. kārtā paredzētos darbus. Būvdarbu veicējus sagaida saspringts darbs (projekta realizācijas termiņš ir 2007. gada decembra mēnesis), savukārt Preiļu novada domes plānos ir sakārtot asfalta segumus pēc komunikāciju rekonstrukcijas.
  Janvāra „Preiļu Novada Vēstīs” jau informējām par 1. un 2. kārtā veicamajiem darbiem, minot ielas, kurās notiks ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu vadu izbūve.
Iedzīvotāji, kuri projekta realizācijas gaitā vēlas pieslēgt individuālās mājas pie maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas, pēc papildus informācijas var griezties SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļos, pie Aleksandra Lapuhas, tālrunis 26597005.
  Veidlapa iesniegumam pieejama pašvaldība-E-pakalpojumi-SIA”Preilu saimnieks”. Iesniegumam jāpievieno ZG apliecības kopija un būves vai ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

Vladimirs Ivanovs,
Preiļu novada domes izpilddirektors

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.