Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu ”Grīdas seguma remonts 295 kv.m platībā mākslas nodaļas telpās, Raiņa bulvārī 26, Preiļos”

27.03.2007.
Pasūtītāja nosaukums- Preiļu Mūzikas un mākslas skola


Adrese- Preiļi, Raiņa bulvāris 26,Latvija,LV-5301


Tālruņi- 5322542,fakss 5322542


Iepirkuma priekšmets-Grīdas seguma remonts 295 kv.m platībā mākslas nodaļas telpās, Raiņa


bulvārī 26, Preiļos


Iepirkuma piešķiršanas metode-iepirkums no Ls 1000 līdz Ls 10 000


Saņemto piedāvājumu skaits-3


Informācija par uzvarētāju-
Nosaukums


Adrese


Līguma cena(bez PVN)


SIA ”Resurss Plus”


Jelgavas iela 11,


Preiļi, LV-5300


4162.51Paziņojuma nosūtīšanas datums – 2007.gada 27.marts

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2007.