Skrējiena pa Preiļu pilsētas ielām „Preiļu cīruļputenis – 2007” nolikums

24.03.2007.

 


  Katrai sevi cienošai Eiropas pilsētai vai mazpilsētai ir savs skrējiens. Arī Preiļi tam ir nobrieduši un aicina visus Preiļu novada fizisko aktivitāšu cienītājus 14. aprīlī piedalīties Preiļu novada domes rīkotajā skrējienā „Preiļu cīruļputenis 2007” pa pilsētas ielām.
  Katrs varēs atrast savām spējām piemērotu distanci un veikšanas ātrumu. Skrējienu atbalsta a/s „Preiļu siers” un SEB „Unibanka” Preiļu filiāle. Ar nolikumu var iepazīties domes mājas lapā. Skrējiena tālāka dzīvotspēja ir atkarīga no Jūsu aktivitātes, preilēnieši!


Apstiprinu:
Preiļu novada domes pr – ājs A.Adamovičs
2007.gada       februārisSkrējiena pa Preiļu pilsētas ielām „Preiļu cīruļputenis – 2007”


nolikums


I Mērķis un uzdevumi:
     1.Popularizēt skriešanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.
     2.Aktivizēt Preiļu iedzīvotājus iesaistīties fiziskās aktivitātēs.
     3.Dot iespēju sportistiem veiksmīgāk sagatavoties sacensību sezonai.


II Laiks un vieta.
     Sacensības notiks 2007.gada 14.aprīlī pie Preiļu novada domes. Sacensību sākums plkst. 12.00.


III Vadība.
     Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību tiešā vadība uzticēta apstiprinātai tiesnešu brigādei. Sacensību galvenais tiesnesis – Leonīds Valdonis; sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte.


IV Dalībnieki.
     Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, kurš uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli skrējiena laikā.


V Sacensību programma.
     Meistarklase:      vīrieši;                                         sievietes.
1996.g.dz. un jaunāki     – 1 aplis;               1996.g.dz. un jaunākas      – 1 aplis;
1994.- 1995.g.dz.            -2 apļi;                 1994. – 1995.g.dz              – 1 aplis;
1992. –19 93.g.dz.           -2 apļi;                1992. – 1993. g.dz.            – 2 apļi;
1990. -1991.g.dz.             -3 apļi;                1990. – 1991. g.dz.            – 2 apļi;
1988. – 1989.g.dz.           – 4 apļi;               1988. – 1989. g.dz.             – 3 apļi;
1968. – 1987. g.dz.          – 4 apļi;               1973. – 1987. g.dz.             – 3 apļi;
1958. – 1967. g.dz.          – 4 apļi;                1963. – 1974. g.dz.            –  3 apļi;
1948. – 1957. g.dz.          – 3 apļi;               1962.g.dz. un vecākas        – 2 apļi;
1947.g.dz. un vecāki        – 2 apļi;
 
Tautas klase – vīrieši un sievietes bez vecuma ierobežojuma un laika kontroles – 1 aplis. Apļa garums – 2 km. Starts un finišs pretī Preiļu novada domei .Maršruts: Raiņa bulvāris-A.Paulāna iela- Aglonas iela-Raiņa bulvāris.


VI Apbalvošana.
    Meistarklase: I – III vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām.
1.– 6. vietas ieguvēji galvenajā distancē vīriešiem (4apļi) un sievietēm (3apļi) tiek apbalvoti ar naudas balvām:
I  vieta vīrieši – 50 Ls; sievietes – 30 Ls;
II vieta vīrieši – 30 Ls; sievietes – 20 Ls;
III vieta vīrieši – 20 Ls; sievietes – 15 Ls;
4. vieta vīrieši – 10 Ls; sievietes – 10 Ls;
5. vieta vīrieši – 10 Ls; sievietes – 10 Ls;
6. vieta vīrieši – 10 Ls; sievietes – 10 Ls;
200 veiksmīgākie meistarklases dalībnieki finišā saņems T-kreklus.
     Tautas klasē distanci beigušie dalībnieki finišā saņems atzinības rakstu, atraktīvākais skrējējs vai skrējēju grupa pārsteiguma balvu.


Skrējienu „Preiļu cīruļputenis -2007” atbalsta A/S „PREIĻU SIERS” un SEB „UNIBANKA” Preiļu filiāle.


VII Pieteikumi.
    Meistarklases dalībniekiem sacensībām pieteikties 12. un 13. aprīlī līdz plkst.15.00 pa tālr./faksu 5322649 vai 5307323  vai starta vietā līdz plkst. 11.00.
    Tautas klases dalībniekiem reģistrēties starta vietā līdz plkst. 13.00.
Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās ir uz komandējošo organizāciju vai dalībnieku rēķina.

Pēdējās izmaiņas: 24.03.2007.