Atvieglojums par apgādībā esošu personu – tikai vienam no vecākiem

24.03.2007.


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts: Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


INFORMĒ


Atvieglojums par apgādībā esošu personu – tikai vienam no vecākiem


  Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālajā iestādē  pēdējā laikā daudz tiek saņemti lūgumi ierakstīt  algas nodokļa grāmatiņā personu, kura jau ir citas personas apgādībā. 
  VID akcentē, ka saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu,  bērnu kā apgādājamo personu savā algas nodokļa grāmatiņā var ierakstīt tikai viens no vecākiem.  Ierakstot bērnu kā apgādājamo personu, no otra laulātā tiek prasīts rakstisks apliecinājums, ka viņš tam neiebilst.
  Lai mainītu apgādnieku, abiem vecākiem jādodas uz VID nodaļu, līdzi ņemot savu algas nodokļa grāmatiņu.  Vecākiem pašiem jāvienojas savā starpā, VID piespiedu izrakstīšanu vai ierakstīšanu neveic.
  Par iegūtajām vai zaudētajām tiesībām uz atvieglojuma piemērošanu iedzīvotājiem 10 dienu laikā jāpaziņo attiecīgajai VID reģionālās iestādes nodaļai. No apgādības obligāti jānoņem:
– bērnu, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un neturpina izglītības iegūšanu;
– bērnu, kurš mācās, bet ir sasniedzis 24 gadu vecumu.


 Viena no VID darbinieku visbiežāk konstatētajām kļūdām ir gadījumi, kad vecāki nenoņem bērnu no apgādības, ja bērns brīvlaikā strādā algotu darbu. Ja bērna ienākumi pārsniedz nodokļu atvieglojuma apmēru (2007.gadā tas ir Ls 35 mēnesī), bērns noteikti jānoņem no apgādības.
Atgādinām, ka gadījumos, kad nodokļu atvieglojums piemērots nelikumīgi, tad personai, kura nelikumīgi saņēma atvieglojumu, ir jāiemaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nokavējuma nauda.  


Piemērs.  VID atklāja, ka apgādībā esošā persona 2006.gadā jau sākusi strādāt, bet mātes algas nodokļa grāmatiņā tā joprojām vēl atradās apgādībā. Kopš apgādājamais uzsācis darba gaitas bija pagājuši  6 mēneši.   Mātei budžetā jāatgriež iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 33 (Ls 22 (atvieglojums par apgādībā esošu personu 2006.g.) x 6 x 25%) un nokavējuma nauda 0,05%  no summas par katru nokavēto dienu.


  Bieži tiek jautāts, kad var saņemt nodokļu  atvieglojumu, ja sieviete atrodas dzemdību atvaļinājumā? Informējam, ka  sievieti, ja viņa nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus,  kā apgādājamo personu var ierakstīt viņas vīra algas nodokļa grāmatiņā sākot ar datumu, kad piešķirts pirmsdzemdību atvaļinājums.


 VID aicina nodokļu maksātājus savlaicīgi paziņot nodokļu administrācijai par apgādībā esošo personu  izmaiņām!


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.