Veic iepirkuma procedūru par „Energoaudita veikšanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Preiļos, Daugavpils ielā 70 energoefektivitātes palielināšanai Interreg IIIA projekta Nr. SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas

13.03.2007.

   


Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par „Energoaudita veikšanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Preiļos, Daugavpils ielā 70 energoefektivitātes palielināšanai Interreg IIIA projekta Nr. SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros „
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 16 M.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 13.03.2007.g. līdz 30.03.2007. plkst.12.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Paredzamā līgumcena – 4 466,98 LVL bez PVN 18%.
Papildus informācija – projektu vadītāja Sanita Meļko, tālr.5322766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.