Cenu aptauju „VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PREIĻU NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM” un „VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PREIĻU NOVADA AIZKALNES PAGASTA CENTRA VAJADZĪBĀM”

05.03.2007.

 
 Preiļu novada dome veic cenu aptauju „VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PREIĻU NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM”   un   „VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE PREIĻU NOVADA  AIZKALNES PAGASTA CENTRA VAJADZĪBĀM”, saskaņā ar cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas prasībām.
      Identifikācijas Nr. PND 2007/ 02 CA.
      Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.02.2007.g. līdz plkst.14.00.
      Piedāvājuma cena – apmaksas (operatīvā līzinga) nosacījumi, saskaņā ar cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas 8.punktu.
      Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi, darba dienās no 8:00 līdz 17.00  – personīgi vai pa pastu, saskaņā ar cenu aptaujas Tehniskās specifikācijas prasībām.
Papildus informācija – Kontaktpersona –  visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu (tai skaitā par Cenu aptaujas PND 2007/02 CA tehnisko specifikāciju ar pielikumiem saņemšanu) un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam – Vladimiram Ivanovam, tālr. 5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2007.