Valsts Ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde aicina darbā vecāko nodokļu inspektoru

21.03.2007.

 
Aicinām darbā Preiļu nodaļas Tematisko pārbaužu daļas vecāko nodokļu inspektoru
(uz ierēdņa prombūtnes laiku).
Pretendentiem izvirzītās prasības:
– atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.1.panta prasībām,
– augstākā ekonomiskā izglītība,
– valsts valodas zināšanas 3.līmeņa B pakāpē,
– zināšanas nodokļu likumdošanā,
– datorprasme,
– darba pieredze saskarsmē ar klientiem tiks uzskatīta par priekšrocību.
Galvenie amata pienākumi:
– veikt plānotās, atbilstoši apstiprinātajam plānam tematiskās pārbaudes, kā arī neplānotās tematiskās pārbaudes,
– veikt akcīzes preču vairumtirgotāju, mazumtirgotāju, pārsūtītājtirgotāju un akcīzes preču lietotāju darbības pārbaudes,
– piedalīties denaturētā spirta un degvielas marķēšanas procesos,
– veikt nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības novērošanu, apturēt saimniecisko darbību un veikt speciālās pārbaudes,
– sekot pārbaužu gaitā konstatēto pārkāpumu novēršanai, savlaicīgi un precīzi ievadīt datorā informāciju par veiktajām pārbaudēm u.c.


Jāiesniedz profesionālās pieredzes apraksts un izglītības dokumenta kopija ar atzīmju pielikumu personīgi Personāla resursu daļā (Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, 405.kabinetā) līdz 2007.gada 29.martam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
VID Latgales reģionālās iestādes
Personāla pārvaldes
Personāla resursu daļas
galvenā speciāliste
Anita Sarkane
tālr.54-06217

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.