Programma topošajiem uzņēmējiem – apmācības, konsultācijas un finansējums

20.03.2007.


ALTUM


Programma topošajiem uzņēmējiem – apmācības, konsultācijas un finansējums.
Papildus informācija ir pieejama ALTUM programmas mājas lapā: www.altum.lv.
 
Ko iegūs programmas dalībnieks?
 
128 mācību stundu laikā Jūs iegūsiet uzņēmējdarbībai nepieciešamās zināšanas, pārliecību par savām spējām biznesa vadībā un uzrakstīsiet sava uzņēmuma biznesa plānu.
Ja profesionālie banka eksperti Jūso sastādīto biznesa plānu atzīs par ekonomiski pamatotu un dzīvotspējīgu, mēs palīdzēsim Jums izveidot savu uzņēmumu.
 
Kā kļūt par programmas dalībnieku?
 
Lai iesaistītos komercdarbības uzsākšanas programmā, Jums jāpiesakās mācību iestādē, kas nodrošinās apmācības.
 
Latgales reģionā apmācību sniedz SIA “VIP konsultācijas” – tālrunis: 7623530, e-pasts: vip@vip.com.lv. Apmācības notiks Daugavpilī, Rēzeknē un Preiļos.

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2007.