Par traktortehnikas Valsts tehnisko apskati

17.03.2007.Pamatojoties uz 1997. gada 1. oktobra Ceļu satiksmes likumu un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras rīkojumu, Valsts tehniskā apskate notiks:Datums


Pagasts


Vietas un laiki


26.03.2007


19.04.2007


Preiļu


Līčos


8.30


Anspokos


10.00


Aizkalnes


Aizkalnē


11.00


Raudovkā


11.30


29.03.2007


23.04.2007


Sutru


Sutros


8.30


Rauniešos


11.00


Vārkavas


Ančkinos


12.00


Vārkavā


13.00


Pilišķos


13.30

 

16.04.2007


07.05.2007


Pelēču


Pelēčos


9.00

 

14.05.2007


 


Preiļu pilsēta


SIA „Preiļu Saimnieks”


8.30


A/S „Preiļu siers”


11.00


 


 


2007. gada jūnijā


SIA „Saltupe”


13.00


VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”filiāle Latgales ceļi


8.30


SIA „SAU”


11.00


Uz skati jābūt sekojošiem dokumentiem:


· reģistrācijas apliecībai,


· vadītāja apliecībai,


· civiltiesiskās apdrošināšanas polise (nepieciešamības gadījumā varēs apdrošināt uz vietas).


Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē:

· pašgājējmašīna Ls 9,20


· piekabe Ls 6,20


· identifikācijas numura piešķiršana un iesišana Ls 8.20,


Pieņemšana Preiļos skates laikā otrdienās.


Uzziņas pa tālruni 5322033 vai 29357747.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.