Nodokļu konsultantiem biežāk uzdoto jautājumu TOP 5

17.03.2007.


Latvijas Republika
 Valsts ieņēmumu dienests
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 


INFORMĒ


Nodokļu konsultantiem biežāk uzdoto jautājumu TOP 5


Apkopojot šī gada biežāk uzdotos jautājumus Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) Latgales reģionālās iestādes nodokļu konsultantiem, tika izveidots jautājumu TOP 5, uz kuriem sniedzam atbildes.


1.Kā reģistrēt VID dzīvesvietas adreses maiņu?


Jādodas uz VID nodaļu pēc jaunās dzīvesvietas adreses, līdzi ņemot algas nodokļu grāmatiņu un dzīvesvietas deklarēšanas izziņu.
Ja algas nodokļa grāmatiņas līdzi nav, VID darbinieks sagatavo un izsniedz nodokļa maksātājam paziņojumu par tā dzīvesvietas adreses maiņu, un ieraksts algas nodokļa grāmatiņā ir izdarāms personas darbavietā.


2. Kādi attaisnojuma dokumenti jānoformē fiziskajai personai, pārdodot kokmateriālus, kā arī veicot to pārvietošanu vai izsniegšanu citam nodokļu maksātājam pārstrādei?


Ja kokmateriālu pārdošanu, pārvietošanu vai izsniegšanu citam nodokļu maksātājam veic fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, tad šai personai ir jānoformē pavadzīme ar VID piešķirto numuru vai kokmateriālu transporta pavadzīme – rēķins (līdz 2008.gada 1.janvārim).
Ja kokmateriālu pārdošanu, pārvietošanu vai izsniegšanu citam nodokļu maksātājam veic fiziskā persona, kas nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, pavadzīme nav jānoformē. Šādā gadījumā darījumā iesaistītā otrā puse noformē iepirkuma aktu.


3. Vai ir jānoformē pavadzīme ar VID piešķirto numuru, piešķirot ciršanas tiesības?

Nē, pavadzīme nav jānoformē, jo ciršanas tiesību piešķiršana tiek klasificēta kā ar kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. Par ciršanas tiesību piešķiršanu jānoformē rēķins.


4. Vai ir jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam, ja tiek iznomāts nekustamais īpašums?

Nē, ja no šī īpašuma iznomāšanas personai nerodas saimnieciskās darbības izdevumi, var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, bet nodokļa maksātāja pienākums ir piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, kā arī no līguma darbības izbeigšanās dienas, informēt par to VID reģionālās iestādes nodaļu.


5. Vai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja fiziskā persona pārdod savu īpašumu?

Tas atkarīgs no laika perioda, cik ilgi nekustamais īpašums bijis personas īpašumā.
Ja īpašums personai piederējis mazāk par 12 mēnešiem, tad to pārdodot jāmaksā 25% no īpašuma iegādes un pārdošanas cenas starpības un VID nodaļā līdz 1.aprīlim jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.
Savukārt, ja nekustamais īpašums personai piederējis ilgāk par 12 mēnešiem, tad to pārdodot nodoklis nav jāmaksā.
Nodoklis nav jāmaksā arī, ja fiziska persona pārdot augošu mežu ciršanai un kokmateriāliem, ja šis mežs bijis personas īpašumā vairāk par 12 mēnešiem.


16.03.2007.


Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr.5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.