Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr. SIV-099 „YES” projekta vadītāja pienākumu izpilde”

12.03.2007.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 5-1 M3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr. SIV-099 „YES” projekta vadītāja pienākumu izpilde”.4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi


Mārīte Stupāne p.k. 131282-12161


18. Novembra 195 – 4, Daugavpils, LV- 5417


3795,14 Ls 5400 EUR 


 


 


6. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12.marts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2007.