Atbildība par termiņa neievērošanu – palielināti sodi

13.03.2007.


Latvijas Republika
 Valsts ieņēmumu dienests
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 


INFORMĒAtbildība par termiņa neievērošanu – palielināti sodi


Lai novērstu pārkāpumus un audzinātu apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā, Latvijas likumdošanā ar 2007.gada 1.janvāri ir veiktas izmaiņas sodu lielumā par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu un neiesniegšanu VID teritoriālajā iestādē, kas vienlīdz attiecas gan fiziskai, gan juridiskai personai:
-ja nodokļu deklarācija tiek iesniegta, pārkāpjot iesniegšanas termiņu līdz 15 kalendāra dienām, tiek uzlikts naudas sods līdz Ls 50;
-ja nodokļu deklarācija tiek iesniegta, pārkāpjot iesniegšanas termiņu no 16 līdz 30 kalendāra dienām, – tiek uzlikts naudas sods no Ls 51 līdz Ls 200;
-ja nodokļu deklarācija tiek iesniegta, pārkāpjot iesniegšanas termiņu vairāk par 30 kalendāra dienām, – tiek uzlikts naudas sods no Ls 201 līdz Ls 500;
– ja informācijas deklarācija par uzkrājumu ienākumiem netiek iesniegta noteiktajā termiņā, – tiek uzlikts naudas sods no Ls 100 līdz Ls 250. Savukārt, ja šī deklarācija netiek iesniegta ievērojot termiņu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – tiek uzlikts naudas sods no Ls 251 līdz Ls 500;
-ja informatīvā deklarācija, izņemot deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem un informatīvo deklarāciju par uzkrājumu ienākumiem, tiek iesniegta pārkāpjot iesniegšanas termiņu, – tiek uzlikts naudas sods Ls 10 apmērā.
Lūdzam būt vērīgākiem un neaizmirst par deklarāciju iesniegšanu, lai neradītu problēmas sev un VID darbiniekiem.


 


Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr.5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.