ES Interreg III A programmas projekta Nr. SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros tiks

13.03.2007.

Preiļu novada domes
„Komisijai robežās no 1 000 Ls līdz 10 000Ls


PAZIŅOJUMS


 


   


Preiļu novada dome / Reģ. nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV – 5301/ paziņo, ka ES Interreg III A programmas projekta Nr. SIII-061 „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” ietvaros tiks veikts energoaudits un izstrādāta tehniskā dokumentācija.
Iepirkuma priekšmets – energoaudita veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu mājas Preiļos, Daugavpils ielā 70 energoefektivitātes palielināšanai. Paredzamā līgumcena 4 466,98 LVL bez PVN18%.Papildus informācijai griezties pie projekta vadītājas Sanitas Meļko, tālr. 53 22766, e-pasts: sanita.melko@preili.lv
Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītāja: Jāņa Skuteļa, tālr. 53 07327, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 13.03.2007.


Projekta vadītāja                                             S. Meļko

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.