Preiļos INTERREG projekta ietvaros tiks veikts energoaudits mājai Daugavpils ielā 70

13.03.2007.


  Preiļu novada domē sākušās INTERREG programmas atbalstītā projekta „Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” aktivitātes.
  9.martā tika noslēgts līgums par projekta realizāciju ar Preiļu novada domi, kas ir projekta vadošais partneris, Ludzas pilsētas domi un Zarasai (Lietuva) rajona padomi.
  Projektam bija jāsākas 2006. gada marta mēnesī. Tā kā partneri no Baltkrievijas gada laikā nenokārtoja projekta saskaņošanas jautājumus, šajā pasākumā viņi nepiedalīsies.
  Katra pašvaldība ir izvēlējusies vienu objektu, kur tiks veikts energoaudits un izstrādāta tehniskā dokumentācija.
  Preiļu novada dome projektam ir izvirzījusi 60 dzīvokļu māju Daugavpils ielā 70. Projekta ietvaros paredzētais finansējums ir 18 768 eiro. Projekta vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka projekta realizācijai no mājas iedzīvotājiem tiks izveidota iniciatīvas grupa 30 cilvēku sastāvā. Grupas dalībniekiem notiks apmācības māju energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumos, ieplānoti pieredzes braucieni uz Valmieras pilsētu, pie sadarbības partneriem Ludzā un Lietuvā, tiks izdots buklets un pasūtīti T-krekli iniciatīvas grupas dalībniekiem.
  Par iniciatīvas grupas darba koordinatoru Preiļu novada dome ir izvirzījusi domes tehniskās daļas galveno speciālistu Pēteri Romanovu.
  Kopienas, iniciatīvas grupas vai sabiedriskas organizācijas izveidošana ir svarīgs priekšnoteikums turpmākajam darbam, jo pēc energoaudita veikšanas un tehniskā projekta izstrādes būs jāveic mājas siltināšana.
  Projekta aktivitātes paredzētas līdz šī gada 31. augustam. Zarasai pilsēta projekta ietvaros veiks energoauditu kultūras namam, piešķirtais finansējums sastāda 30 000 eiro. Ludzas pilsētā, līdzīgi kā Preiļos, projektam pieteikta daudzdzīvokļu māja, paredzētais finansējumu 16 524 eiro.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2007.