Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta izstrādi objektam „Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve”

07.03.2007.


  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta izstrādi objektam „Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma ar mākslīgo segumu izbūve” ,saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu un pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu un mazāka par 10 000 latu”.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 15 M.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 16.03.2007.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2007.