Kārtības uzturēšanai Preiļos tiks uzstādītas videonovērošanas kameras un darbosies divi kārtībnieki

06.03.2007.


  Preiļu novada dome pieņēmusi lēmumu uzstādīt pilsētā 7 videonovērošanas kameras. Divas no tām būs grozāmās un aptvers apkārtni 360 grādu leņķī, pārējās būs vērstas uz tām vietām un objektiem pilsētā, kurās parasti pulcējas visvairāk cilvēku.
  Kamera, kura tiks uzstādīta pie Preiļu novada Kultūras nama, aptvers arī laukumu pie Preiļu rajona padomes, kur vasaras sezonā notiek dažādi pasākumi un tiek novietotas siera skulptūras. Divas novērošanas kameras atradīsies uz ēkas Daugavpils ielā 2. Viena no tām kalpos satiksmes novērošanai pilsētas centrālajā krustojumā, otrā aptvers laukumu pretī Zvaigzne ABC grāmatu namam, kur tiek izvietoti pilsētas centra noformējuma elementi un katru gadu, sagaidot Ziemassvētkus, tiek uzstādīta pilsētas lielā egle.
  Pārējās videonovērošanas kameras būs pie veikaliem Beta un Maxima, pie Jauniešu centra Kārsavas ielā 4, un bērnu rotaļu laukumā pie Sociālā dienesta.
  Preiļu Policijas dežūrdaļas telpā atradīsies pults, no kuras varēs operatīvi vērot notiekošo pilsētā kameru uzstādīšanas vietās.
  Videonovērošanas kameru uzstādīšana izmaksās ap 10 000 latiem. Domes vadība un deputāti sākotnēji apsvēra arī otru variantu kārtības uzturēšanai pilsētā – pašvaldības policijas izveidošanu, taču, izpētot situāciju citās Latvijas pilsētās, konstatēja, ka videonovērošanas kameru uzstādīšana prasīs mazākus izdevumus.
  Līdz šim Preiļu novadā kārtības uzturēšanai darbojās viens kārtībnieks, bet no šī gada 1. marta konkursa kārtībā darbā ir pieņemts vēl viens darbinieks.
  Kā pastāstīja vecākais kārtībnieks Rihards Romanovskis, abi darbinieki strādās vienoti un atbilstoši dažādām situācijām sadalīs pienākumus paši. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk kārtībnieku pienākumos ietilps domes saistošo noteikumu izpildes kontrole. To pārkāpšanas gadījumā dome ir pilnvarojusi kārtībniekus sastādīt administratīvos protokolus. Tas attiecas uz sabiedriskās kārtības, pilsētas labiekārtošanas, sociālo dzīvojamo telpu, transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšanu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošanu. Abu darbinieku amata pienākumos ietilpst arī sekot tam, kā pilsētā tiek ievēroti automašīnu novietošanas noteikumi.
  Preiļos ir daudz autotransporta, daudzos gadījumos šoferi savus „spēkratus” novieto zaļajā zonā un tur, kur stāvēšanu nepieļauj izvietotās ceļa zīmes. Autovadītājiem jāatceras, ka arī par to iestājas administratīvā atbildība.
  2006. gadā Preiļu novada domes kārtībnieks ir sastādījis 137 administratīvos protokolus par transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšanu un 90 protokolus par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem novada teritorijā.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2007.