Stāsies spēkā jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs

05.03.2007.


  1.aprīlī Preiļu novadā stāsies spēkā jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs. Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja SIA ,,Preiļu saimnieks” iesniegto koriģēto tarifu projektu, nosakot kopējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu 5,73 Ls/m³ vai 25,83 Ls/t.
  Saskaņā ar aprēķiniem un pamatojoties uz noteikto sadzīves atkritumu gada normu vienam cilvēkam, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzstāvu mājās tiks noteikta 63 santīmi no katra attiecīgajā dzīvojamajā platībā deklarētā iedzīvotāja.
  Paziņojums par tarifa projekta iesniegšanu tika publicēts laikrakstā „Vietējā”
Latgales Avīze” 2006. gada 22. decembrī, iedzīvotāji ar to tika iepazīstināti sapulcē kultūras namā. Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators savā lēmumā ir atzinis, ka iesniegtais tarifa projekts ir ekonomiski pamatots
  Tarifa paaugstināšana ir saistīta ar sadzīves atkritumu pārvadāšanas un atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugumu. Ņemot vērā Preiļu novada izgāztuves katastrofālo stāvokli, jo atkārtotu analīžu rezultātā tika konstatēts ūdens slāņa piesārņojums, šogad 1. janvārī izgāztuve tika slēgta. No gada sākuma notiek sadzīves atkritumu transportēšana apglabāšanai uz reģionālo izgāztuvi ,,Demene”. Jaunais atkritumu poligons Demenē izveidots saskaņā ar Vides ministrijas veikto pasūtījumu, tā bija arī Eiropas Savienības likumdošanas prasība.
  Pašlaik Preiļu novadā ir sācies darbs pie dalītās atkritumu vākšanas punktu izveides. Cik daudz atkritumu vedīsim uz Demeni, bet cik novirzīsim otrreizējai pārstrādei, tas ir atkarīgs no mums pašiem – novada iedzīvotājiem. Ja godprātīgi šķirosim atkritumus, tad mazāki būs arī apglabājamo atkritumu izvešanas transportēšanas izdevumi.

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2007.