Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Telpu remonts Preiļu novada domes sociālā dienesta ēkas 2.stāvā”

02.03.2007. 


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 13 M3. Iepirkuma priekšmets: „Telpu remonts Preiļu novada domes sociālā dienesta ēkas 2.stāvā”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA «Resurss Plus»


Jelgavas iela 11, Preiļi, LV-53013631,116. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02.marts 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2007.