Dome ņems kredītu ERAF projektu priekšfinansēšanai un ēkas renovācijai Rēzeknes ielā 26

02.03.2007.


   Deputāti nolēma ņemt Valsts kasē kredītu ERAF projektu priekšfinansējuma nodrošināšanai. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas lēmumu atbalstīti Preiļu novada domes projekti „Aglonas – Liepu ielu krustojuma rekonstrukcija” un „Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai”. Projektu realizācijai nepieciešami 125 616 lati.
  Kredīts 90 000 apmērā nepieciešams ēkas, Rēzeknes ielā 26, renovācijas darbu 1. kārtas veikšanai. Ēkai nepieciešams jumta remonts, jānomaina logi un jāveic telpu iekšējais remonts. Paredzams, ka ēkas pirmajā stāvā izvietosies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Preiļu rajona nodaļa.

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2007.