Preiļu novada dome kopā ar sadarbības partneriem realizē projektu dalītās atkritumu vākšanas punktu izveidei

02.03.2007.

   20.februārī notika ERAF līdzfinansētā projekta Nr. VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2/000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” vadības komitejas sēde.
  Projekta sadarbības partneri – visas četras pašvaldības, vienojās par projekta aktivitāšu uzsākšanu, saskaņoja sadarbības līguma projektu un apsprieda finanšu jautājumus. Projekta gaitā tiks organizētas cenu aptaujas tehniskā projekta izstrādei, būvdarbiem, konteineru iegādei un publicitātes pasākumiem.
  Pēc tehniskā projekta sagatavošanas tiks ierīkoti dalītās atkritumu vākšanas punkti, izveidojot norobežotus konteineru laukumus ar cieto segumu. Kopumā paredzēta 66 dalītās vākšanas punktu izveide – pa 20 punktiem Preiļu, Krāslavas un Līvānu novados katrā un 6 punkti Dagdas pilsētā.
  Katrā dalītās atkritumu vākšanas punktā tiks uzstādīti konteineri dažādiem atkritumu veidiem – papīram, plastmasai, stiklam un sadzīves atkritumiem. Projekta realizācijas laikā visās pašvaldībās tiks uzstādīti 264 konteineri. 
  Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 244 854,08, tai skaitā, ERAF līdzekļi – Ls 158 012,40, valsts finansējums – Ls 26 921,19, pašvaldību līdzekļi – Ls 59 920,53.
  Izveidojot dalītās atkritumu vākšanas punktus, pašvaldību iedzīvotājiem tiek sniegta praktiska iespēja šķirot atkritumus, kā rezultātā noteikts atkritumu apjoms tiks novirzīts pārstrādei un samazināsies atkritumu poligonos noglabājamo atkritumu apjoms. Svarīgi ir, lai katrs iedzīvotājs iesaistītos atkritumu šķirošanas procesā, ieliekot savu artavu vides sakopšanā un uzturēšanā.

Maija Paegle,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.