Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr.SIV-099 ”YES” projekta vadītāja pienākumu izpilde”

23.02.2007.


Paziņojums par iepirkuma procedūrā  pieņemto lēmumu1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
                   
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/5-1/1 M


3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr.SIV-099 ”YES” projekta vadītāja pienākumu izpilde”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju – Zigmārs Erts (publicēts 12.02.2007.g. www.preili.lv )


7. Pamatojums lēmumam  veikt atkārtotu iepirkuma procedūru –


Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas 2007.gada 23.februāra lēmums Nr.5-1/1 par atkārtotas iepirkuma procedūras veikšanu par Preiļu novada domes īstenojamā Interreg III A projekta Nr.SIV-099 ”YES” projekta vadītāja pienākumu izpildi, pamatojoties uz pretendenta Z.Erta,  atteikumu slēgt līgumu par augstākminēto pienākumu izpildi.


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  23.februāris 2007.gads
  Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2007.