Veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta izstrādi ERAF līdzfinansētā projekta „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā”

28.02.2007.

 
  Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru par tehniskā projekta izstrādi ERAF līdzfinansētā projekta Nr. VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” realizācijai, saskaņā ar projektēšanas darba uzdevu.
  Paredzamā līgumcena- 8060 LVL (bez PVN).
  Identifikācijas Nr. PND 2007/ 14 M.
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 05.03.2007.g. līdz plkst.17.00.
  Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
  Papildus informācija – domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr.5307322, 26458552.
  Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objektu apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2007.