2007.gada zemledus makšķerēšanas nolikums

27.02.2007.

APSTIPRINU:


                                                         Preiļu novada domes priekšsēdētājs A.AdamovičsPREIĻU NOVADA 2007.GADA ČEMPIONĀTS ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ


NOLIKUMSSacensību mērķis:
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.Noteikt labākos zemledus makšķerēšanas speciālistus gan komandu,gan individuālajā vērtējumā.


Vieta un laiks:
Čempionāts notiks 2007.gada 17. martā Preiļu novada Dovales(Ziļmas) ezerā plkst.10.00.Uz ceļa Preiļi  – Daugavpils aiz pieturas „Babri”pagrieziens pa labi , pulcēšanās aiz bijušā torņa pie somu pirts.


Sacensību scenārijs:
Dalībnieku reģistrācija – 8.30 – 9.30
Sacensību norises laiks – 10.00 – 14.00
Lomu svēršana un rezultātu apkopošana – 14.00 – 15.00
Uzvarētāju apbalvošana.
Tējas baudīšana un pirts apmeklēšana.


Sacensību dalībnieki:
Sacensībās piedalās komanda, kuras sastāvā trīs dalībnieki neatkarīgi no vecuma un dzimuma.Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds,uzvārds,dzimšanas gads,derīgas makšķernieku kartes numurs.Dalības maksa Ls 2 no dalībnieka. Dalībnieki sacensību vietā nokļūst ar saviem transporta līdzekļiem vai ar autobusu.


Sacensību noteikumi:
Sacensības notiks tiesnešu norobežotā laukumā bez sektoriem visiem dalībniekiem.Sportistam līdzi jāņem divi karodziņi ar ko atzīmēt savus āliņģus,makšķerējot vienam no tiem jāatrodas ne tālāk kā 50 cm no āliņģa.Uz karodziņa jābūt komandas nosaukumam,vārdam un uzvārdam.Zivis nedrīkst nomest uz ledus vai sniegā,tās jāglabā kastē vai maisiņā.Dalībnieki drīkst makšķerēt,urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra.Sacensības sākot katrs dalībnieks saņem maisiņu zivīm.Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi.Lomā drīkst paturēt visas šajā ūdenskrātuvē noķertās zivis,izņemot līdakas. Aizliegts savu lomu nodod citiem sacensību dalībniekiem.Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu  ievērošanu.


Uzvarētāju noteikšana:
Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists,kuram lielāks noķerto zivju svars. Par uzvarētāju komandu vērtējumā kļūst tā komanda,kurai lielāks noķerto zivju kopsvars.Ja zivju svars ir vienāds, augstāku vietu iegūst tas, kura lomā lielāks zivju skaits.


Uzvarētāju apbalvošana:
Uzvarētājs un godalgoto vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas medaļām.Komandu vērtējumā ar diplomiem un piemiņas balvām.Tiek apbalvots arī smagākās noķertās zivs īpašnieks.


Sīkāka informācija par sacensību norisi un mutiska pieteikšanās pie Preiļu novada sporta organizatora Leonīda Valdoņa vai pa tālr.:29556446


Ne asakas un patīkamu atpūtu pie dabas!

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2007.