Preiļu novada čempionāts šahā (nolikums)

27.02.2007.

Apstiprinu:
              Preiļu novada domes p-tājs
                                                     Aldis Adamovičs    
       2007. gada 23.februārī


Preiļu novada čempionāts šahā


I Mērķis un uzdevumi:


– Popularizēt šahu Preiļu novada iedzīvotāju vidū;
– Noskaidrot labākos šaha spēlētājus Preiļu novadā.


II Laiks un vieta:


Sacensības notiks 2007.gada 24.martā  Preiļu 1. pamatskolas telpās. Sacensību sākums plkst. 10.00.


III Vadība:


       Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis L. Valdonis.


IV Dalībnieki:


Sacensībās drīkst piedalīties Preiļu novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma un dzimuma.


V Turnīra reglaments:


Dalībnieki sacentīsies katrs ar katru. Ja ir pieteikušies vairāk kā pieci dalībnieki, spēles notiek apakšgrupās.Apakšgrupu uzvarētāji tiekas spēlē par I vietu,bet otro vietu ieguvēji spēlē par III vietu. Par spēles ilgumu paziņos uz vietas atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita. .


VI Uzvarētāju noteikšana:


Uzvar dalībnieks, kurš savāc vislielāko punktu summu. Vienāda punktu skaita ziņā, augstāka vieta tam dalībniekam, kurš uzvarējis savstarpējā spēlē.


VII Apbalvošana:


I-III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām.
 


       


 Kontaktelefons – sporta metodiķis Leonīds Valdonis : 29556446

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2007.