Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana 2007.gadā”

26.02.2007.


 


Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 7 M3. Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana 2007.gadā”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA « Preiļu Saimnieks’


Liepu iela 2, Preiļi,LV-53007627,126. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 26.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2007.