2007. gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījums Preiļu novadā

26.02.2007.


2007. gada ceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījums Preiļu novadā

Nr.


p.k.


Veicamo darbu


un izpildes vietu nosaukums


Izmaksas Ls


ar PVN


1.


Būvniecība1.1


Gājēju ietves izbūve Mehanizatoru ielā, posmā no Daugavpils ielas līdz mājai Nr.6a


19000,-


1.2


Lietusūdeņu kanalizācijas izbūve Talsu ielā no Raiņa bulvāra līdz Daugavpils ielai


13000,-


2.


Periodiskā uzturēšana2.1


Aglonas ielas gājēju ietvju atjaunošana ar bruģakmeni


51000,-


2.2


Gājēju ietves atjaunošana Brīvības ielā no Liepājas ielas līdz Atpūtas ielai


9335,30


2.3.


Talsu ielas brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Raiņa bulvāra līdz Daugavpils ielai


14000,-


2.4.


Ceļa Dāboli – Siliņi – Mazie Šņepsti posma remonts, Aizkalnes pagastā


3000,-


3.


Ikdienas uzturēšana
Caurteku, segumu uzturēšana un kopšana (klasifikatora Nr.2, Nr.4, Nr.5)3.1


Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju, kārtas vidējais biezums 4cm (asfaltbetona seguma atjaunošana)


65000,-


3.2


Asfalta seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pilsētas ielās un laukumos


15000,-


3.3


Pilsēta – grants seguma ielu profilēšana, sīks remonts uzberot bedrēs granti


2500,-


3.4


Aizkalnes pagasts – pašvaldības autoceļu profilēšana un remonts


16200,-


3.5


Preiļu pagasts – pašvaldības autoceļu profilēšana un remonts


18200,-


3.6


Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, remonts atsevišķās vietās Preiļu pilsētā


2000,-Ikdienas uzturēšanas darbi ziemā (klasifikatora Nr.1)3.7


Pilsēta – ielu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana


11000,-


3.8


Aizkalnes pagasts – pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega


3000,-


3.9


Preiļu pagasts – pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega


3000,-Satiksmes organizēšana (klasifikatora Nr.3)3.9.1


Ielu nosaukumu un norādījuma zīmju atjaunošana un uzstādīšana


1700,-


3.9.2


Satiksmes regulējošās zīmes


tai skaitā: -ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana


-horizontālais marķējums – brauktuves apzīmējumu atjaunošana


-luksoforu apkalpošana (elektroenerģija)


4200,-


1500,-


2500,-


200,-


4.


Būvprojektēšana

 

4.1.


TEP, topogrāfisko plānu un tehniskā projekta izstrāde lietusūdeņu kanalizācijas tīkliem


(tai skaitā tehniskais projekts lietusūdeņu kanalizācijai no D-pils ielas līdz Raiņa bulv.)


1000,-


4.2.


Gājēju un transporta kustības optimizācijas plāna izstrāde


1062,-


4.3.


Brīvības un Rīgas ielu krustojuma tehniskais projekts


2000,-


6.


Neparedzētie darbi


1500,-


KOPĀ plānoti darbi 2007.gadā


256697,30


Kredītprocenti


2164,00Atliktais maksājums ietve pie parka vārtiem


3065,58


KOPĀ parādi un procenti


5229,58KOPĀ iedalīti līdzekli 2007.gadam novadam no valsts autoceļu fonda


244943,00Atlikums uz 01.01.2007.


16983,88


Pavisam kopā 2007.gadam


261926,88

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2007.