Preiļu novada dome atkārtoti izsludina iepirkumu par „YES” projekta vadītāja pienākumu pildīšanu

23.02.2007.


Preiļu novada dome atkārtoti izsludina iepirkumu par „YES” projekta vadītāja pienākumu pildīšanu.


Projekts: Nr. SIV-099 „YES” / „Promoting Youth Entrepreneurship and Sociability Through Joint Networking and Strategy in Remote Border Areas of Latvia, Belarus and Lithuania”


Projekta kopējās izmaksas: 400 000 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši
Projektā iesaistītie partneri: Preiļu novada dome (vadošais partneris), Glubokoe rajona padome (Baltkrievija), Zarasai rajona pašvaldības administrācija (Lietuva).

Galvenie veicamie pienākumi un prasības:


• Labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
• Atbilstoša pieredze, ES un Interreg projektu vadīšanas pieredze;
• Izpratne par biznesa inkubatoru izveides un funkcionēšanas teorētiskajām pamatnostādnēm;
• Projekta vadīšana, projekta aktivitāšu plānošana un ieviešana;
• Būt tiešākajai pašvaldību pārstāvošai personai projekta jautājumos, patstāvīgi veikt pārrunas ar projektā iesaistītajiem partneriem un pakalpojumu sniedzējiem;
• Preiļu novada domes iekšējās un ārējās dokumentācijas sagatavošana, koordinēšana veiksmīgai projekta ieviešanai;
• Ziņot pašvaldībai par projekta ieviešanu, darba izpildi, kvalitāti un rezultātiem;
• Informēt sabiedrību par projekta gaitu ar masu mediju starpniecību;
• Sagatavot un iesniegt atbilstošajām institūcijām visas nepieciešamās projekta atskaites, arī pēc ieviešamā projekta termiņa noslēgšanās;
• Veikt saraksti ar visām projekta ietvaros nepieciešamajām juridiskajām un fiziskajām personām;
• Koordinēt projekta ieviešanu projekta partneru pusēs, sekot līdzi un koordinēt projekta partneru atskaišu sagatavošanu;
• Veikt citus pienākumus projekta ietvaros saskaņā ar Interreg sekretariāta un VRAA 1. līmeņa finanšu kontroles norādījumiem.
• Projekta īstenošanas kvalitātes izvērtēšana;
• Darba apjoms – vismaz 108 dienas, ja nav nepieciešams vairāk projekta veiksmīgai ieviešanai.


Pretendenta iesniedzamie dokumenti līdz 03.03.2007 Preiļu novada domes kancelejā: CV, vismaz viena pasūtītāja atsauksme, ja juridiska persona – reģistrācijas apliecības kopija.
Paredzamā līgumcena: 5 400 EUR (tai skaitā PVN vai visi citi attiecināmie nodokļi)


Papildus informācija, iepazīšanās ar projekta pieteikumu: Preiļu novada domē, Plānošanas daļā, tel.:5322766

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2007.