31.martā plkst. 17.00 Preiļu KN Skolotāju kora „Latgale” un Aizkraukles skolotāju kora koncerts

31.03.2007.
Pēdējās izmaiņas: 31.03.2007.