Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Apmeklētāju krēslu iegāde Preiļu novada Aizkalnes pamatskolas vajadzībām”

22.02.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 12 M3. Iepirkuma priekšmets: „Apmeklētāju krēslu iegāde Preiļu novada Aizkalnes pamatskolas vajadzībām”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA «SALANG-P»


Raiņa bulvāris 24-208, Preiļi, LV-53001635,596. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu: –


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 22.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2007.