Ar nelegālo nodarbinātību jācīnās sadarbojoties!

19.02.2007.


Latvijas Republika
 Valsts ieņēmumu dienests
Latgales reģionālā iestāde


Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis 5406211, fakss 5406335, e-pasts Evija.Lejina@lreg.vid.gov.lv 


INFORMĒ
   


Ar nelegālo nodarbinātību jācīnās sadarbojoties!


  15.februārī, Daugavpilī, īstenojot nelegālās nodarbinātības samazināšanas politiku, Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes (turpmāk – VID LRI) amatpersonas sanāca uz kopīgo tikšanos ar Latgales reģionālās valsts darba inspekcijas un Austrumvidzemes reģionālās valsts darba inspekcijas speciālistiem.
  Sanāksmi atklāja un tajā piedalījās VID Latgales reģionālās iestādes direktore Vanda Gurkovska, Latgales reģionālās valsts darba inspekcijas vadītājs Jānis Butāns un Austrumvidzemes reģionālās valsts darba inspekcijas vadītājs Aivars Spalva. Diskusiju laikā īpaša uzmanība tika pievērsta VID LRI un Valsts darba inspekcijas savstarpējai informācijas apmaiņai nelegālās nodarbinātības, darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu sakarā. Tika apspriestas arī kopīgo pārbaužu veikšanas pilnveidošanas iespējas – aizvadītajā gadā VID LRI un VDI veica 156 kopīgas pārbaudes.
  VID LRI amatpersonas sanāksmē informēja par paveikto „aplokšņu algu” ierobežošanā, kas 2006.gadā bija viens no VID prioritārajiem uzdevumiem. Pērn Latvijā VID veikto darbību rezultātā cīņā ar algām „aploksnēs” gandrīz par 34 tūkstošiem pieaudzis darba ņēmēju skaits un par Ls 3,6 milj. palielinājušās aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tostarp Latgalē – darba ņēmēju skaits palielinājies par teju 3000 un līdz ar to valsts sociālās iemaksas valsts budžetā pieauga par Ls 143,4 tūkst.
  Savukārt, darba inspekcijas speciālisti uzsvēra būtiskāko, ka nelegālā nodarbinātība pakļauj riskam ne tikai pašus cilvēkus, kuri strādā bez darba līguma un neveic sociālās iemaksas, bet arī nodara būtiskus kaitējumus pārējai sabiedrībai. Līdz ar to arī ievērojama daļa naudas līdzekļu ar nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu starpniecību nenonāk atpakaļ valstij, tādejādi kavējot arī tās kopējo ekonomisko attīstību. Valsts darba inspekcija (turpmāk VDI) pērn Latvijā atklājusi 1802 bez rakstiska darba līguma strādājošus cilvēkus, no tiem Latgalē tika konstatēti 263 nelegāli strādājošie. Ir svarīgi šo „netikumu” izskaust, sadarbojoties VID LRI un Valsts darba inspekcijai.
  Kā tikšanās noslēgumā uzsvēra Vanda Gurkovska: „Svarīgi ir apzināties, ka nereģistrētā nodarbinātība ir plašāks jēdziens, kas ietver nodokļu nemaksāšanu, darba algu izmaksu „aploksnēs”, piemaksu neveikšanu par virsstundu un nakts darbu. Skaidrojot gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem nelegālās nodarbinātības sekas un sadarbojoties abām iestādēm, iespējams nelegālo nodarbinātību samazināt”.


Evija Lejiņa
VID LRI Birojs
Tālr.5406211

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.