veic iepirkuma procedūru „Telpu remonts Preiļu novada domes Sociālā dienesta ēkas 2.stāvā”

19.02.2007.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru „Telpu remonts Preiļu novada domes Sociālā dienesta ēkas 2.stāvā” ( 3 telpas) saskaņā ar darba apjomu sarakstu.
Identifikācijas Nr. PND 2007/ 13 M.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.02.2007.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521.
Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta objekta apskate un iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 19.02.2007.