Ministru Kabineta noteikumu Nr. 78 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību” konspekts

18.02.2007.


MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU NR. 78 “NOTEIKUMI PAR VALSTS ATBALSTU LAUKSAIMNIECĪBAI 2007.GADĀ UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU” Konspekts (pdf)

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2007.