Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu Tehniskā projekta izstrāde „Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Talsu ielas posmā no Liepu ielas līdz Daugavpils ielai, projekta Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu iela

16.02.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 8 M3. Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde „Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve Talsu ielas posmā no Liepu ielas līdz Daugavpils ielai, projekta Talsu ielas turpinājuma rekonstrukcija no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai ietvaros”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls bez PVN 18%


SIA «Cers Projekti »


Valdemāra bulvāris 18, Madona, LV-4801Ls 624,006. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 16.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 


 

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2007.