Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu 2.vidusskolas un Preiļu pamatskolas darbnīcu renovācijai 1.Maija ielā 8, Preiļos”

16.02.2007.Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 9 M3. Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde „Preiļu 2.vidusskolas un Preiļu pamatskolas darbnīcu renovācijai 1.Maija ielā 8, Preiļos”4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


bez PVN 18%


SIA «Rēzeknes nams»


Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-46009830,006. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:-


7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 16.februāris 2007.gads


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Tālrunis: 5307322


 


 


 

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2007.